Ukategorisert

Ny fraksjon i tillegg på 2 kg norsk ferskpotet/tidligpotet

Hei Vi gjør noen tilpasninger for å kunne bruke en større andel av årets tidlig potet grunnet denne sesongens utfordringer med tørke og lite regn. Har snakket  med Sigurd Orre som er «potetmannen» i Nordgrønt, og Fritjof Sandstad samt flere pakkerier. Vår standard 2 kg´s variant består med samme spesifikasjoner som tidligere. Ny fraksjon på ferskpotet […]

Nordgrønt på Facebook og Instagram

Til Nordgrønts medlemmer  Vi holder i disse dager på å teste ut egne Facebook- og Instagram-sider for Nordgrønt. Gå inn og ta en titt, og kom gjerne med tilbakemeldinger på ting som må forbedres/forandres.  Det er fint om dere deler med venner, slik at så mange som mulig i Norge får et lite innblikk i […]

Uttak av ferskpotet

Informasjon fra Coop Pga. mindre salg enn forventet på potet, har ikke Coop klart å ta ut kvotene på tidligpotet pr uke. Etter avtale med sentralt innkjøp vil avroperne forholde seg til kvoter pr uke. Dette for å forsøke å få en så riktig balanse som mulig. Dette medfører at uttak må stoppes fra enkelte […]

INNMELDING NORSKE VARER

Enkelte kulturer kommer tidligere på markedet enn først antatt i år. Viktig at det blir gitt beskjed til Coop i god tid slik at de kan ta høyde for mengdene som kommer, og NÅR de kommer. Dette for å kunne beregne mengden med import som de har behov for frem til norske varer er tilgjengelige […]

NB. Viktig!!!!!!!KSL-oppfølging som produsent

Din KSL-oppfølging som produsent: Egenrevisjon gjennomføres hver 12. måned med basis i sjekkliste 1. Gården og 2. HMS, samt de sjekklistene som er aktuelle for din produksjon. Lukking av avvik ved eksterne revisjoner må skje innenfor avtalte frister. Logg inn «din egen gård» på www.ksl.no. Felles pålogging via Produsentregisteret. Produsentnummeret er ditt brukernavn, og passord kan […]

Hodekål pakket med papir i kassene

NB! Her kommer viktig info fra Clog!! Noen produsenter har pakket papir rundt hodekål i kassene. Dette kan vi ikke ha på Clog da dette treffer alle sensorer og alt stopper opp hele tiden. Jeg trodde alle visste nå at vi ikke kan ha det slik og at info hadde gått ut til våre leverandører. […]

Justering av pant på sort ifco

Hei. I tråd med tidligere praksis når det gjelder pant på ifcokasser ligger det en avtale om justering av denne opp mot Euro. Denne justeringen kan skje 2 ganger i året. Skulle vært justert 1. mai i år. Ligger litt på etterskudd men det vil komme en økning på pant fra og med 1. Juni. Brev […]

Kompensasjon sort ifco

Tekst på avregning ang komp sort ifco skal nå være på plass. Sjekk avregningene og ta kontakt med Bjørn Ole i Coop eller med Johan i Nordgrønt hvis dere ikke finner det i avregninga. Johan Presthus

Stenging av dyrkningsdatabasen

Hei. Da er basen åpen igjen pga spørsmål fra enkelte etter data som er lagret i den. Tirsdag 20. mars vil den bli tatt ut fra hjemmesida og lagt ned. Dette skyldes at databasen utgjør en  sikkerhetsrisiko i Coop sitt IT system. Det vil bli tatt en sikkerhetskopiering av alle data, men å hente ut […]

Facebook