Blog

20. juni 2018

NB. Viktig!!!!!!!KSL-oppfølging som produsent

Din KSL-oppfølging som produsent:

Egenrevisjon gjennomføres hver 12. måned med basis i sjekkliste 1. Gården og 2. HMS, samt de sjekklistene som er aktuelle for din produksjon. Lukking av avvik ved eksterne revisjoner må skje innenfor avtalte frister.

Logg inn «din egen gård» på www.ksl.no.

Felles pålogging via Produsentregisteret. Produsentnummeret er ditt brukernavn, og passord kan bestilles i løsningen til Produsentregisteret.

På din side ser du også dato for sist gjennomførte egenrevisjon samt evt. avvik som må bli fulgt opp.

Du kan lese mer på KSL-egenrevisjon på nett

Facebook