Blog

20. juni 2018

INNMELDING NORSKE VARER

Enkelte kulturer kommer tidligere på markedet enn først antatt i år. Viktig at det blir gitt beskjed til Coop i god tid slik at de kan ta høyde for mengdene som kommer, og NÅR de kommer. Dette for å kunne beregne mengden med import som de har behov for frem til norske varer er tilgjengelige på markedet.

VIKTIG MED GOD KOMMUNIKASJON OG SÅ TIDLIG SOM MULIG!!

Facebook