Blog

23. juli 2018

Uttak av ferskpotet

Informasjon fra Coop

Pga. mindre salg enn forventet på potet, har ikke Coop klart å ta ut kvotene på tidligpotet pr uke.

Etter avtale med sentralt innkjøp vil avroperne forholde seg til kvoter pr uke. Dette for å forsøke å få en så riktig balanse som mulig.

Dette medfører at uttak må stoppes fra enkelte områder slik at andre kan komme opp på tilnærmet lik leveranse i %.

Målsetting er å balansere alle på lik % over tid.

Facebook