Alle innlegg av: Johan Presthus

Om Johan Presthus

Oppdatert mal for plantevern

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning Oppdatert mal for plantevernjournal | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Nye kursdatoer arbeidsgiverkurs

Hei. Her kommer 2 nye muligheter hvis noen fremdeles ikke har fått tatt arbeidsgiverkurset Har du ennå ikke tatt arbeidsgiverkurs for landbruket? Da kan du velge mellom to ulike kursdatoer i april; 8. og 13. april. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs. Nye […]

Kartlegging av potet- og grønnsakslager

16.12.2020 (Oppdatert: 16.12.2020) Gjennom en spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter ønsker næringa å skaffe gode tall på status og framtidig behov for lager i grøntsektoren. Kartlegging av potet- og grønnsakslager – Fagforum Potet (nlr.no)

Facebook