Blog

5. juli 2021

Felles årsmøte i Stavanger flyttes til januar 2022( 21.-23 januar)

Hei. Pga. fremdeles usikkerhet med tanke på Korona og vaksinering utover høsten, har styret i Nordgrønt bestemt at det planlagte felles årsmøtet i Stavanger, utsettes til januar 2022. Morten Bilstad i region Vest, har reservert hotell i Stavanger helga 21-23. januar. Håper så mange som mulig kan sette av denne helga og at smittesituasjonen rundt om er slik at et fysisk møte blir mulig å gjennomføre.

 

Nordgrønt SA

Johan Presthus

Facebook