Blog

4. mars 2020

Viktig melding til alle GPS ansvarlige i Nordgrønt

Du sitter i en eller flere styringsgrupper i GPS på vegne av alle produsentene i Nordgrønt på gjeldende kultur, eller på vegne av produsentene i ditt distrikt.
I forkant og i etterkant av telefonmøtene i styringsgruppa/ene, har du, hvis du er kulturansvarlig, ansvar for å innhente informasjon fra andre produsenter, diskutere med innkjøper i Coop og å sende informasjon til andre produsenter når endringer skjer.
Hvis du er i gruppa som en distriktsrepresentant skal du, før telefonmøtene, sørge for å skaffe deg en så god som mulig oversikt over den totale markedssituasjonen i ditt distrikt. 

Facebook