Blog

27. januar 2022

Overgang fra Ifco til EPS kasser

Viktig at alle produsenter sjekker hvilken kassetype fra EPS som erstatter Ifco på den enkelte vare. Det er gjort noen endringer på kassestørrelser ettersom innvendig høyde på kassene fra EPS ikke er sammenlignbare med tilsvarende på ifco. I realiteten er EPS 186 ca. 1 cm mindre innvendig enn IFCO 6416. Hodekål 13 kg som tidligere er levert i Ifco 6416, må nå pakkes i EPS 216 kasse.

Det er gjort endringer i kassetype på flere kulturer.

SJEKK MED NLP OG COOP/NORDGRØNT FØR DERE BESTILLER KASSER SLIK AT DERE FÅR RIKTIG KASSE LEVERT.

Facebook