Blog

9. mai 2020

Nordgrønt info fra styreleder Fritjof Sandstad

Justisdepartementet kom med en god nyhet for grøntnæringa i går. Det skal igjen bli mulig å få inn sårt tiltrengt arbeidskraft fra såkalte tredjeland.  Dette har det fra næringas side blitt kjempet for å få igjennom i flere uker.  Fra Nordgrønt-styret har Odd Hveem sittet i Bondelagets Beredskapsgruppe og gjort en iherdig innsats for å få fram forståelse for hvor viktig disse fagarbeiderne er. I tillegg har Coop hatt flere møter med myndighetene og presset på for bl.a. å få en gjenåpning av arbeidet med å behandle visumsøknader.  Nordgrønt og Gartnerhallen har gjort en kartlegging av omfanget og konsekvensene av innreiseforbud fra tredjeland, og sammen med Norsk Gartnerforbund skrevet brev til Landbruks- og matministeren for å understreke alvoret i situasjonen.  Takk til alle parter som har stått på i denne saken.  Det er stor lettelse blant Nordgrønts medlemmer for at det ble en løsning!  Med det ønsker styret alle medlemmer en fortsatt god våronn.

Hilsen

Fritjof

Facebook