Blog

9. januar 2019

NB!!Korrigerte lagertall pr 01.01.19.

I summeringa for totaltall på grønnsaker Coop Norge lå det en summeringsfeil. Dette gjorde at det ble for lite innrapportert på rosenkål, kålrot og gulrot. Dette er rettet opp nå og korrekte tall er lagt ut og sendt videre. Tallene som lå på hver enkelt Region var riktige. Beklager denne feilen.

Johan

Facebook