Blog

8. mars 2019

Markvandring i Trøndelag 12. juni 2019

Regionrådet i Trøndelag har fastsatt dato for årets markvandring. Denne blir avholdt onsdag 12. juni. Med tanke på stor suksess fra tidligere år har Johan Morten Haugan blitt utpekt som arrangør/vertskap også denne gang. Program vil bli utsendt når dette er bestemt.

 

Facebook