Blog

1. september 2022

Kristian Solberg, nyvalgt styreleder i NGF

– Grøntnæringen skal bidra til økt selvforsyning med en sterk posisjon i markedet. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med våre langsiktige mål i organisasjonen,  sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Det nye styret i Norsk Gartnerforbund 2022-2024:

Leder: Kristian Solberg Oslo og Asker
Nestleder Ernst Skalleberg Vestfold
Leder for blomsterutvalget: Anne Kari Moslått Østfold og Akershus
Leder for grønnsaksutvalget Jan Terje Vignes Rogaland
Leder for planteskoleutvalget Bernt Lindø Rogaland
1. vararepresentant: Olav Etnestad Innlandet
2. vararepresentant: Ragnhild Viken Nord-Trøndelag
3. vararepresentant: Torleif Todnem Rogaland

Facebook