Blog

24. oktober 2018

Krav til godkjenningskode på økologiske varer

Hei Johan

Coop har hatt en revisjon fra Debio i dag hvor det er avdekket av vi mangler godkjenningskoden for Debio på noen av de økologiske produktene våre.

Som avtalt på telefon så ber jeg om at du sender videre informasjon til alle pakkerier/produsenter av økologiske varer om at de må sette på koden til godkjenningsorganet som de har blitt Debio godkjent av.

I Norge så er det kun ett organ(Debio) som godkjenner. Det betyr at alle skal ha godkjenningskoden NO-ØKO-01 på etiketten sin.

Dersom dette ikke allerede er fortrykt på etiketten så må pakkeriet/produsentene trykke dette på etiketten selv.

Dette må trykkes på allerede fra første pakking i dag eller ved neste pakking da dette er et krav fra Debio.

Koden påføres rett under Debio logo dersom dette er mulig, og dersom dette ikke lar seg gjøre trykkes koden på helt nederst på etiketten.

Viktig at de som ikke har koden fortrykt i dag og som ikke har mottatt en ny trykk fil med koden fortrykt, melder ifra til Coop i god tid før de har behov for nye etiketter slik at vi får endret og sendt ut ny trykkfil.

Med vennlig hilsen/Best regards

Eirik Solvang Pedersen,

Produktansvarlig/Product Manager Fruit&Vegetables
+47 980 73 825 | eirik.solvang.pedersen@coop.no

Facebook