Blog

17. april 2018

Kompensasjon sort ifco

Tekst på avregning ang komp sort ifco skal nå være på plass. Sjekk avregningene og ta kontakt med Bjørn Ole i Coop eller med Johan i Nordgrønt hvis dere ikke finner det i avregninga.

Johan Presthus

Facebook