Blog

22. januar 2019

Hovedårsmøte Nordgrønt SA

Årsmøtet vil bli avholdt i Trøndelag. Nærmere bestemt på Jegtvolden Fjordhotell på Straumen i Inderøy. Dato er 12-13. Mars. Innkalling og saksdokument vil bli sendt til tillitsvalgte i nærmeste fremtid.

Johan

Facebook