Blog

21. oktober 2020

Grøntnæringa var innkalt til møte i Landbruksdirektoratet 20.10.20.

Tirsdag var grøntnæringa innkalt på teppet hos Landbruksdirektoratet. Bondelagets leder Lars Petter Bartnes ledet denne delegasjonen. Odd Hveem møtte på vegne av Nordgrønt.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag påpeker at næringen ikke bare lever av å produsere mat, men også av omdømme.

https://www.nationen.no/nyhet/bondelaget-og-regjeringen-vil-fa-slutt-pa-arbeidslivskriminalitet-i-landbruket/

Facebook