Blog

29. januar 2019

Felles årsmøte Nordgrønt 2019

Hei

Uavhengig av vedtaksendring har vi allerede bestemt at det skal være felles årsmøte i 2019. Vertskap er Region Øst og helga dette skal skje er 22-24. November. Årsmøtet vil bli avholdt i Oslo. Hvor i Oslo vil bli lagt ut så snart dette er klart. Antagelig i ganske nær fremtid.

MERK AV I KALENDEREN «ÅRSMØTE NORDGRØNT 22-24.NOVEMBER»

Johan

Facebook