Blog

11. september 2020

Årsmøter Nordgrønt 2020

Pga. Koronasituasjonen er det bestemt at det planlagte fellesmøtet i Stavanger utgår, og alle regionene avholder egne årsmøter lokalt i 2020. Planlagt dato er fredag kveld 6 .november. I dette møtet planlegges det en videosekvens der Coop sentralt vil orientere litt angående status Coop og eventuelt andre aktuelle saker. Informasjon og innbydelser vil komme fra regionrådene i nærmeste fremtid. Fellesmøter vil vi komme tilbake til så snart disse kan arrangeres på forsvarlig måte med den mengden deltakere vi forventer på disse.

Mvh Johan Presthus

Facebook