Blog

9. februar 2022

Årsmøte Nordgrønt 30. mars 2022

Hei

Region Øst arrangerer hovedårsmøtet Nordgrønt 30. mars. Dette blir på Gardermoen. Innkallelse til alle tillitsvalgte kommer pr epost.

Nordgrønt SA

Johan Presthus

Facebook