Blog

1. mars 2018

Stenging av dyrkningsdatabasen

Hei. Da er basen åpen igjen pga spørsmål fra enkelte etter data som er lagret i den. Tirsdag 20. mars vil den bli tatt ut fra hjemmesida og lagt ned. Dette skyldes at databasen utgjør en  sikkerhetsrisiko i Coop sitt IT system. Det vil bli tatt en sikkerhetskopiering av alle data, men å hente ut på en enkel produsent i ettertid er en større jobb. Anbefaler derfor alle å ta ut det de trenger fra sin database før 20. mars.

Nordgrønt

Johan

Facebook