Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer, og den sendes ut på papir for siste gang.

I husdyrstandarden legges det spesielt vekt på å forhindre smitte mellom husdyr, kontakt mellom husdyrbesteninger, og forebygging av bakterien LA-MRSA. I plantestandarden gjelder endringene plantehelse, integrert plantevern, omsetning av planter og produskjons- og arbeidsmiljømål. De nye endringene gir retningslinjer for et godt kvalitetssystem som ivaretar produksjonsutvikling og en sikker arbeidsplass. KSL-sjekklista finner du på KSLs nettside fra den 10. oktober.

– Sjekklista samler alle lover og regler som bonden må følge, og oppdateres i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, faglagene og varemottakerne, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Siste år med KSL på papir

I år er siste gang sjekklista sendes ut på papir. Dra neste år må alle gjøre egenrevisjonen på nett. – Alle som får sjekklista på papir i år, for også tilsendt en guide som viser hvordan egenrevisjon gjøres på nett. I tillegg finnes det en mer detaljert guide under KSLhjelp på ksl.no, sier Roterud.

Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet har vært en viktig del av sjekklista i tre år. Det har bidratt til økt fokus på bondens arbeidssituasjon og helse. Revisorene melder om at HMS-arbeidet på gårdene er forbedret, men det er fortsatt et område det må jobbes videre med. – Matmerk sender ut viktig informasjom om KSL via e-post og SMS. Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert for å få nødvendig informasjon fra oss, sier Roterud.

Lykke til med KSL-arbeidet og egenrevisjonen!

Facebook