Alle innlegg av: Johan Presthus

Om Johan Presthus

Oppdatert info i KSL

Hei Har i dag sendt epost til flere angående mangler i KSL. Dette må følges opp og være oppdatert til enhver tid. Meget viktig med tanke på merkevaren NYT NORGE som Coop benytter på de fleste norske varene.   Nordgrønt Johan Presthus

Markvandring i Trøndelag 12. juni 2019

Regionrådet i Trøndelag har fastsatt dato for årets markvandring. Denne blir avholdt onsdag 12. juni. Med tanke på stor suksess fra tidligere år har Johan Morten Haugan blitt utpekt som arrangør/vertskap også denne gang. Program vil bli utsendt når dette er bestemt.  

Felles årsmøte Nordgrønt 2019

Hei Uavhengig av vedtaksendring har vi allerede bestemt at det skal være felles årsmøte i 2019. Vertskap er Region Øst og helga dette skal skje er 22-24. November. Årsmøtet vil bli avholdt i Oslo. Hvor i Oslo vil bli lagt ut så snart dette er klart. Antagelig i ganske nær fremtid. MERK AV I KALENDEREN […]

Hovedårsmøte Nordgrønt SA

Årsmøtet vil bli avholdt i Trøndelag. Nærmere bestemt på Jegtvolden Fjordhotell på Straumen i Inderøy. Dato er 12-13. Mars. Innkalling og saksdokument vil bli sendt til tillitsvalgte i nærmeste fremtid. Johan

Facebook